Пәндер

7 сынып

 • Қазақ тілі
 • Қазақ әдебиеті
 • Орыс тілі
 • Орыс әдебиеті
 • Алгебра
 • Геометрия
 • ИЕТН
 • Дүние жүзі тарихы
 • Қазақстан тарихы
 • Ағылшын тілі
 • Физика
 • Биология, АӨҚН
 • География
 • Физиканың практикумы
 • Аударма практикумы
 • Дене шынықтыру
 • Әлемдік көркем мәдениет
 • Хореография

8"А" сынып (физ-мат)

 • Қазақ тілі
 • Қазақ әдебиеті
 • Орыс тілі
 • Орыс әдебиеті
 • Ағылшын тілі
 • Алгебра
 • Геометрия
 • ИЕТН
 • Дүние жүзі тарихы
 • Қазақстан тарихы
 • География
 • Биология, валеология, АӨҚН
 • Физика
 • Химия
 • Физиканың практикумы
 • Дене шынықтыру
 • Хореография

8"Б" сынып (гум)

 • Қазақ тілі
 • Қазақ әдебиеті
 • Орыс тілі
 • Орыс әдебиеті
 • Ағылшын тілі
 • Алгебра
 • Геометрия
 • ИЕТН
 • Дүние жүзі тарихы
 • Қазақстан тарихы
 • География
 • Биология, валеология, АӨҚН
 • Физика
 • Химия
 • Аударма практикумы
 • Дене шынықтыру
 • Хореография
 • МХК

8"В" сынып (жаратыл.)

 • Қазақ тілі
 • Қазақ әдебиеті
 • Орыс тілі
 • Орыс әдебиеті
 • Ағылшын тілі
 • Алгебра
 • Геометрия
 • ИЕТН
 • Дүние жүзі тарихы
 • Қазақстан тарихы
 • География
 • Биология, валеология, АӨҚН
 • Физика
 • Химия
 • Физиканың практикумы
 • Химияның практикумы
 • Дене шынықтыру
 • Хореография
 • Экология

9"А" сынып (физ-мат)

 • Қазақ тілі
 • Қазақ әдебиеті
 • Орыс тілі
 • Орыс әдебиеті
 • Ағылшын тілі
 • Алгебра
 • Геометрия
 • ИЕТН
 • Дүние жүзі тарихы
 • Қазақстан тарихы
 • Қоғамтану негіздері
 • География
 • Биология, валеология, АӨҚН
 • Физика
 • Химия
 • Физиканың практикумы
 • Сызу
 • Дене шынықтыру
 • Хореография

9"Б" сынып (гум)

 • Қазақ тілі
 • Қазақ әдебиеті
 • Орыс тілі
 • Орыс әдебиеті
 • Ағылшын тілі
 • Алгебра
 • Геометрия
 • ИЕТН
 • Дүние жүзі тарихы
 • Қазақстан тарихы
 • Қоғамтану негіздері
 • География
 • Биология, валеология, АӨҚН
 • Физика
 • Химия
 • Аударма практикумы
 • Сызу
 • Дене шынықтыру
 • Хореография
 • Әлемдік көркем мәдениет

9"В" сынып (жаратыл.)

 • Қазақ тілі
 • Қазақ әдебиеті
 • Орыс тілі
 • Орыс әдебиеті
 • Ағылшын тілі
 • Алгебра
 • Геометрия
 • ИЕТН
 • Дүние жүзі тарихы
 • Қазақстан тарихы
 • Қоғамтану негіздері
 • География
 • Биология, валеология, АӨҚН
 • Физика
 • Химия
 • Физиканың практикумы
 • Химияның практикумы
 • Сызу
 • Дене шынықтыру
 • Хореография
 • Экология

10"А" сынып (физ-мат)

 • Орыс тілі
 • Орыс әдебиеті
 • Қазақ тілі
 • Қазақ әдебиеті
 • Ағылшын тілі
 • Дүние жүзі тарихы
 • Қазақстан тарихы
 • Құқық негіздері
 • Физиканың практикумы
 • Дене шынықтыру
 • АӘД
 • Математика
 • Информатика
 • Физика
 • Химия
 • Биология
 • География
 • Отбасы этикасы

10 "Б" сынып (гум)

 • Математика
 • Информатика
 • Физика
 • Химия
 • Биология
 • География
 • МХК
 • Аударма практикумы
 • Дене шынықтыру
 • АӘД
 • Орыс тілі
 • Орыс әдебиеті
 • Қазақ тілі
 • Қазақ әдебиеті
 • Ағылшын тілі
 • Дүние жүзі тарихы
 • Қазақстан тарихы
 • Қоғамтану негіздері
 • Құқық негіздері
 • Отбасы этикасы

10"В" сынып (жаратыл.)

 • Орыс тілі
 • Орыс әдебиеті
 • Қазақ тілі
 • Қазақ әдебиеті
 • Ағылшын тілі
 • Дүние жүзі тарихы
 • Қазақстан тарихы
 • Құқық негіздері
 • Физиканың практикумы
 • Химияның практикумы
 • Дене шынықтыру
 • АӘД
 • Математика
 • Информатика
 • Физика
 • Химия
 • Биология
 • География
 • Отбасы этикасы
 • Экология

11"А" сынып (физ-мат)

 • Қазақ тілі
 • Қазақ әдебиеті
 • Орыс тілі
 • Орыс әдебиеті
 • Ағылшын тілі
 • Алгебра
 • Геометрия
 • ИЕТН
 • Дүние жүзі тарихы
 • Қазақстан тарихы
 • Адам және қоғам
 • Биология және валеология
 • Физика
 • Химия
 • Астрономия
 • Физиканың практикумы
 • Дене шынықтыру
 • АӘД

11"Б" сынып (гум)

 • Қазақ тілі
 • Қазақ әдебиеті
 • Орыс тілі
 • Орыс әдебиеті
 • Ағылшын тілі
 • Алгебра
 • Геометрия
 • ИЕТН
 • Дүние жүзі тарихы
 • Қазақстан тарихы
 • Адам және қоғам
 • Биология және валеология
 • Физика
 • Химия
 • Астрономия
 • Аударма практикумы
 • Дене шынықтыру
 • АӘД
 • Әлемдік көркем мәдениет
 • Шетелдік әдебиет