Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы N148 Заңы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы"

Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан"

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319 Заңы "Білім туралы"

Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III "Об образовании"

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 598 бұйрығы "Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру, сондай-ақ мектепке дейінгі ұйымдарда, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарында тәрбиеленетін және білім алатын балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етумен байланысты тауарларды сатып алу қағидаларын бекіту туралы"

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года №598 "Об утверждении Правил организации питания обучающихся в организациях среднего образования, а также приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в дошкольных организациях, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

Постановление акимата №659

Приказ отдела образования г.Уральска №63-Ө

Ас мәзірі

Двухнедельное меню

Ежедневное меню

Питание школьников (еда в столовой)

График питания учащихся ШЛ35 в столовой на 2021-2022 учебный год

График дежурства администрации в столовой ШЛ35 на 2021-2022 учебный год

График посещение столовой родительским комитетом на 2 полугодие 2021-2022 учебного года

Акт проверки школьной столовой представителями родительской общественности 5Б

Акт проверки школьной столовой представителями родительской общественности 5В

Акт проверки школьной столовой представителями родительской общественности 10В

Информация для родителей и учителей об Организация горячего питания в школе

Памятка здорового питания

Правила питания №598 на каз.яз

Правила питания №598 на рус.яз

Приказ о Организация горячего питания